Kaj je psihologija športa?

Psihologija športa je uporabna veda, ki psihološka spoznanja prenaša v športno prakso. Je močno orodje, ki ga lahko uporablja posameznik ali ekipa za izboljšanje svojega nastopa na tekmovanjih. Znanja in informacije črpa iz različnih psiholoških disciplin.

Sekcija za psihologijo športa

V Sekcijo za psihologijo športa Društva psiholgov Slovenije, se vključujemo psihologi, ki delamo na področju psihološke priprave športnikov. Namen Sekcije je slovenskim športnikom in trenerjem predstaviti in izvajati psihološko pripravo na kvaliteten in strokoven način. Zato v okviru Sekcije športni psihologi med seboj usklajujemo in dopolnjujemo svoje delo in izkušnje. Naše delovanje podpirata Olimpijski komite Slovenije in Inštitut za šport Fakultete za šport.

 

V ponedeljek, 6. junija 2016 ob 17h, se bo v Ljubljani na Fakulteti za šport odvijal Dan športne psihologije. Sklop predavanj in okrogla miza so namenjeni novinarjem in medijem, športnikom, trenerjem, športnim funkcionarjem, psihologom in športnim psihologom.

Predavanja:

Etika športnih psihologov v medijih (dr. Tanja Kajtna)

Vpliv medijev na psihološko pripravo (mag. Aleš Vičič)

Javna podoba športnika v medijih in socialnih omrežjih (mag. Katja Čavničar)

Okrogla miza:

»Mediji in njihov vpliv na psihološko pripravo športnika« 

Gostje: Sašo Bertoncelj, Jernej Damjan, Simona Fabjan, Aleš Smrekar, Tomi Trbovc, Blaž Perko, Dejan Testen in Nik Zupančič.

Okroglo mizo bo povezovala Tina Jeromen.